Animalisme


Declarar al municipi de Sant Esteve Sesrovires, Municipi per la protecció animal.

 • En aquesta declaració es trobaran els punts descrits a continuació i el compromís de fomentar l’educació, la conscienciació i els respecte per als animals i éssers vius.
 • El municipi hauria de ser identificat amb un distintiu revisable anualment per comprovar que es respecten els punts de la declaració (molt semblant al que es dóna per l’estat de les platges).

Crear una oficina de protecció animal on es gestionarà, treballarà i vetllarà pel compliment de la llei de protecció animal i normatives municipals

 • Crear una oficina de protecció animal, vinculada a la regidoria de Medi Ambient, on es gestionarà, treballarà i vetllarà pel compliment de la llei de protecció animal i normatives municipals. Així mateix es promouran les adopcions, es realitzaran campanyes de conscienciació i tinença responsable i s’establiran col·laboracions a les escoles. S’establirà un control de recollida d’animals abandonats, perduts o requisats i el control de les colònies de gats.

Contra el maltractament i els abandonaments

 • Controlar i vetllar pel compliment de tots els punts de la llei i normatives que fan referència a les obligacions i prohibicions dels propietaris d’animals de companyia en matèria de condicions i manteniment de l’animal, abandonaments i sobre el maltractament.
 • Ens comprometem a vetllar pel compliment de la llei sobre la tinença responsable d’animals de companyia. En aquest sentit la policia municipal haurà d’informar a l’oficina de protecció animal, o regidoria competent, de qualsevol situació irregular i aquesta realitzarà les actuacions necessàries per solventar l’anomalia i si s’escau, establir les mesures i sancions necessàries.
 • Els ajuntaments han de rescatar els animals de companyia si hi ha indicis que se’ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressions físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient o si romanen en instal·lacions indegudes. Aquests una vegada recuperats, seran inclosos a la bossa d’adopcions gestionada pel mateix ajuntament. El propietari rebrà les sancions oportunes.
 • Prohibició de fer servir gossos per realitzar tasques perilloses, amb la policia o seguretat privada en instal·lacions municipals o via pública. Aquest són exposats a una pressió psíquica i física durant els processos d’entrenament i posteriors serveis, i en la majoria dels casos simplement són un complement estètic dels cossos de seguretat.
 • Establir mecanismes per tal d’acollir als animals de companyia de les persones que siguin acollides als centres o albergs per a persones sense sostre, gent gran, o malalts per tal que no corrin el perill de ser abandonats.
 • Prohibir o condemnar totes aquelles festes i actes lúdics on els animals pateixen maltractament físic i/o psíquic:
  • El Bou embolat
  • Circs amb animals
  • Atraccions de Fira amb animals
  • Curses de Braus
  • Qualsevol altre acte o celebració on els animals pateixin física o psicològicament

Contra el sacrifici dels animals de companyia abandonats

 • Controlar els sacrificis en instal·lacions amb contracte amb l’ajuntament, d’acord amb la prohibició de sacrificar gats i gossos sota custòdia de l’ajuntament a les instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via reglamentària. En aquest cas, s’haurà de presentar un informe veterinari detallat abans de sacrificar l’animal, i serà l’oficina de protecció animal, o la regidoria corresponent, qui autoritzi el sacrifici.

Espai per a gossos

 • Espais per Pipicans /Àrea de gossos adequats a les necessitats dels gossos i que respectin unes mides mínimes per poder ser també un espai d’esbarjo per a gossos, on hi hagi ombres, bancs per seure i papereres per dipositar els excrements dels animals. Aquest haurà de ser tancat adequadament perquè els animals puguin estar deslligats.
 • Treballar i conscienciar perquè els animals de companyia siguin admesos als comerços, transport públic sempre que vagin lligats o no sigui contraproduent en aspectes cívics o higiènics.

Colònies de gats

 • Promoure, mantenir i controlar les colònies de gats de carrer mitjançant el mètode CER. Obrir una partida pressupostària per fer front a les esterilitzacions i control veterinari d’aquests gats.
 • Per tal de realitzar el control d’aquestes colònies, es demanaran les subvencions que les diputacions ofereixen anualment per aquest motiu. Es buscarà la col·laboració de veïns i veïnes i associacions sense ànim de lucre, que ja treballen i s’han fet càrrec d’esterilitzacions i alimentació de colònies al poble amb el fi d’establir sinergies i col·laboració pel manteniment de les colònies controlades. Per materialitzar aquesta col·laboració es proposaran convenis amb les entitats animalistes així com l’elaboració de carnets acreditatius d’alimentadores i alimentadors de les colònies controlades que les persones voluntàries podran obtenir.

Control per la gestió adequada dels animals abandonats o perduts

 • L’ajuntament haurà de tenir el control exacte de tots els animals que es recullen al carrer i són traslladats al centre d’acollida municipal o subcontractat, mitjançant dos informes per cada animal recollit. Un ho farà la policia municipal i l’altre l’empresa o persones encarregades de la recollida. Aquest informe haurà de ser acompanyat per dues fotos diferents de l’animal, i incloure les característiques, les circumstàncies de captura, trobada o lliurament de la persona que n’ha estat propietària, si és coneguda, i les dades de l’animal.
 • Gestió municipal dels animals abandonats o perduts, o en el cas que no sigui possible, concertar el servei amb associacions de protecció i defensa animal.
 • En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, en cas que no la pugui fer l’ajuntament perquè no tingui capacitat o infraestructures necessàries per dur a terme aquesta tasca amb garanties, concertarà l’execució amb entitats externes, obligatòriament amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes.
 • Establir un espai adaptat a les dependències municipals per albergar temporalment un animal Adaptar un espai al local de la policia o altra dependència municipal, per tal de poder deixar a l’animal recollit en un lloc adequat, en el cas que la recollida de l’animal sigui concertada a una entitat externa, i aquesta demori la recollida.
 • Control i gestió de l’obligació de vacunar, identificar i esterilitzar als animals donats en adopció. Els animals, en el moment de ser adoptats, hauran d’haver passat una revisió veterinària i hauran de ser desparasitats, identificats mitjançant el microxip, vacunats i esterilitzats. Aquestes intervencions veterinàries hauran de ser registrades en un informe veterinari que s’adjuntarà a l’informe de recollida.

Control de plagues amb mètodes innocus i evitar l’ús d’insecticides i pesticides

 • Controlar les plagues d’aus o altres animals amb mitjans innocus que permetin l’esterilització dels animals o dels ous, impulsant la instal·lació, per exemple, de colomeres ecològiques. Evitar l’ús d’insecticides i pesticides perillosos per a la fauna i fomentar l’ús de repel·lents naturals. Es declararà Sant Esteve municipi lliure de glifosat (principal principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides).

Oferir opció vegana

 • Oferir opció vegana en les festes, fires i àpats populars organitzats per l’Ajuntament del municipi i fomentar la seva integració en els restaurants, hotels, càmpings i comerços d’aliments.

Conscienciació i sensibilització animal a les escoles

 • Establir col·laboracions amb els centres educatius de Sant Esteve. Oferir una jornada trimestral de conscienciació i sensibilització animal a les escoles. L'educació és molt important per explicar i parlar de la tinença responsable d’animals, l'adopció responsable, saber que un animal no és una joguina i ajudar els potencials propietaris o adoptants a establir unes pautes per trobar el seu gos o gat ideal.
 • Es treballarà amb entitats animalistes del municipi per a organitzar jornades animalistes al poble, impulsant la primera Fira animalista a Sant Esteve, així com tallers i xerrades sobre animalisme i ecologisme al municipi.
Amb la tecnologia de Blogger.