Cultura i Esports

La cultura és un dels elements principals a l'hora de bastir un model de societat integradora solidària i dinàmica. Entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania un mitjà de relació social, de participació i de diàleg.

La cultura és per tant, una eina d'aprofitament democràtic i de vertebració social.

L'ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, protagonista principal de la vida cultural sinó que ha de treballar per crear unes sòlides bases sobre les quals el teixit associatiu, l'administració pública i les iniciatives populars puguin bastir un projecte cultural enriquidor pel conjunt de la població.

Des de l'Alternativa Unitària x Sant Esteve proposem:
 • Promoure l'Assemblea d'Entitats Culturals i el Consell de Cultura com a òrgans de participació.
 • Creació de la Casa de la Cultura que doni suport obert a la col·lectivització, autogestió,iniciatives individuals i col·lectives i l'associacionisme sense ànim de lucre que treballi de forma individualitzada i en petits grups amb programes i projectes así com fer un Portal de Cultura que aglutini tots els sectors que generan cultura al municipi i que serveixi com a eina de promoció i coordinació.
 • Impulsar una taula de treball amb la gent gran per conèixer les seves necessitats i inquietuds per aconseguir la creació de l'Espai de la Gent Gran i que arribi a tots els barris de Sant Esteve.
 • Fomentar un model de festes participatiu i sostenible on es prioritzi l'organització per part de comissions i entitats del municipi amb ple suport de l'ajuntament en compte de la contractació d'empreses privades per dur-les a terme.
 • Potenciar les activitats culturals al carrer, obrir els espais a la cultura, donar suport i acostar les festes a tots els barris per enfortir les relacions i facilitar-ne la participació.
 • Promoure una cultura pròpia, integradora i de qualitat de manera que es prioritzin associacions i col·lectius locals.
 • Promoure la cultura popular i tradicional de Sant Esteve a les escoles, apropant les entitats als centres per tal de transmetre les tradicions i els costums que són propis
 • Adequar i garantir les necessitats d'infraestructures i espais culturals de manera que l'espai públic ha d'estar a la disposició de la ciutadania, de les entitats, com la millora de la nostra biblioteca i fer-la participativa amb la creació d'una xarxa d'activitats en escoles, entitats i associacions del nostre poble

L'esport és un espai de convivència, enriquiment social, cultural i col·lectiu que promou valors com l'esforç, el treball en equip, la complicitat i superació.

Sant Esteve té un fort vincle amb l'esport des de sempre, el que demostra el nostre tarannà amb aquests valors.

Com un dels eixos de la nostra identitat són necessàries que s'impulsin les polítiques per millorar la col·laboració, gestió i dinamització entre les entitats i el consistori.

Des de l'Alternativa Unitària x Sant Esteve proposem:
 • Promoure una taula participativa de totes les entitats esportives per posar sobre la taula les seves necessitats, opinions, àmbits de millora així com intercanviar bones pràctiques.
 • La creació després d'aquesta taula, de L'Assemblea d'Esports Local que amb l'ajuntament treballi amb un pla d'acció i seguiment de les mesures acordades.
 • Optimització de la pista Francesç Castellet per obrir les instal·lacions a la ciutadania.
 • Treballar amb la creació de nous equipaments esportius a les places i parcs públics que permetin la pràctica fisicoesportiva, el lleure actiu i la intergeneracionalitat.
 • Promoure i potenciar la pràctica esportiva escolar.
 • Promoure activitats esportives com a mitjans de socialització entre persones de diferents sexes, classe, edat, opinió, origen, edat, religió i orientació.
 • Afavorir l'accés als col·lectius necessitats mitjançant beques per al gimnàs o la piscina i fomentar cursets esportius municipals gratuïts.
 • Promoure la figura de l'orientador esportiu a les escoles per tal de treballar conjuntament amb infants i joves les pràctiques que promouen els valors de l'equip, l'esforç i tots aquests que converteixin l'esport en un espai d'enriquiment esportiu.
Amb la tecnologia de Blogger.