Municipalisme


Cal generar poder constituent des de baix.  
Volem decidir-ho tot!


Un municipalisme empoderador i autodeterminista s'ha de comprometre a:

 • Afavorir el procés popular cap a la ruptura democràtica i l'autodeterminació, donant suport a les iniciatives polítiques i socials favorables al referèndum.
 • Donar el protagonisme al poble, afavorint i donant suport a les entitats locals que siguin favorables a la ruptura democràtica enfront de dinàmiques institucionalistes.
 • La construcció d’alternatives polítiques, socials i econòmiques al capitalisme han de ser, necessàriament, de base. A més, des de la proximitat i en base a les necessitats concretes de les classes treballadores i populars és més senzill i efectiu lluitar contra l’hegemonia dels valors i les polítiques neoliberals.
L’Alternativa Unitària vol contribuir a la creació de poder popular, recollint iniciatives i propostes vinculades i sorgides de la gent. L’empoderament popular és la base de l’organització política i el ciment d’una transformació social sòlida.

En aquest sentit, l’Alternativa Unitària treballarà per:

 • Ús de les consultes populars, enquestes i referèndums. 
 • Creació d'eines de poder i organització popular, i un nou institucionalisme més democràtic (Consell ciutadà). 
 • Donar suport actiu a aquelles iniciatives ja existents en aquest sentit: assemblees populars, consells ciutadans i entitats d’autoorganització ciutadana (Pla de Participació Ciutadana).
 • Pressupostos participatius i perspectiva de gènere.
 • Vetllar per la transparència dels processos de decisió col·lectiva (gravació audiovisual dels plens)
 • Foment de l'associacionisme sociocultural i interrelació amb l'institució. 
 • Mecanismes d'open data i eines tecnològiques per a facilitar la presa de decisions col·lectives, sense obviar la necessitat de comunicació interpersonal directa i tenint en compte la bretxa tecnològica. 
 • Ús coherent i extensiu del poder normatiu de l'Ajuntament, com per exemple, en l'elaboració d'un Reglament d’Organització Municipal (ROM) que protegeixi i ampliï els drets de la ciutadania.

Amb la tecnologia de Blogger.